Rodzina Kiersnowskich    Kraj lat dziecinnych  Porucznik Roman Kiersnowski   Drzewo Geneal-GreatFamily Dokumenty Staropolskie z Archiwum prof. S. Poniatowskiego   Newsy    Index osób         Powrót


   
Witold Kiersnowski (1899-1965) - Biogram

Witold Kiersnowski s. Karola i Heleny Gnoińskiej [*6.08.1899 Wilno - † 30.04.1965 Staszów]

    Rodzina Kiersnowskich wywodzi się prawdopodobnie od Władysława Nikodema Kiersnowskiego, podpułkownika wojsk inżynieryjnych, właściciela Miłowid, którego rodzony brat Edward, major w rezerwie był zarządcą, a później organizował partyzanckie jednostki na Grodzieńszczyźnie.

    Kiersnowscy pieczętowali się herbem "Pobóg" (Tadeusz Gajl, Herby szlacheckie, Gdańsk 2003).

        Witold Kiersnowski - syn Karola i Heleny Gnoińskiej, urodził się w Wilnie 6 sierpnia 1899 roku. Wychował się w polskiej rodzinie ziemiańskiej pomiędzy Słonimiem a Baranowiczami w okręgu nowogródzkim (obecnie Białoruś) - początkowo w majątku Czemeresznik, a następnie w Rysiborze / Rysiborku należącym do większego majątku Gajpol.

    Jego dziadek Aleksander Kiersnowski i babcia Helena z Bułhaków byli właścicielami ziemskimi Michałowa, niedaleko Baranowicz, położonego na trasie moskiewsko-brzeskiej, prowadzącej przez Brześć i Terespol do Warszawy. Dziad Aleksander prowadził interesy i porady urzędowe, toteż przy swoich stołecznych interesach miał dużą korespondencję i musiał wiedzieć, co się na świecie dzieje. Babcia Helenka z Bułhaków była ciotką znanego artysty fotografika Jana Bułhaka z Ostaszyna. Zobacz -Kraj Lat Dziecinnych.

    Karol Kiersnowski [*1870], ojciec Witolda był właścicielem dóbr Michałowa i Narkowszczyzny. Ożenił się z córką Konstantego Xawerego Gnoińskiego i Emilii Von Grübel - Heleną Gnoińską [*1882], która wniosła w posagu majątek Czemeresznik. Karol Kiersnowski przed 1914 roku mieszkał i pracował w Wilnie, a w latach 1914-1918 mieszkał i pracował w Moskwie. Karol i Helena z Gnoińskich mieli trzech synów - Witolda, Romana i Jerzego.  Syn Witold i Roman chodzili do gimnazjum w Carskim Siole.

 Z wybuchem wojny nastały ciężkie czasy dla Rodziny Kiersnowskich. Już w pierwszych dniach kampanii wrześniowej 1939 roku, w obronie Warszawy zginął stryj Roman Kiersnowski. zobacz więcej: Porucznik Roman Kiersnowski

Brat Karola, Adam był komunistą, przyjaźnił się z Feliksem Dzierżyńskim.

    Pradziadkiem Witolda Kiersnowskiego był Xawery Gnoiński [*1795].

    Witold Kiersnowski pobierał nauki w Warszawie, rzadko bywał we dworze w Michałowie.  Witold ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu J. P. w Warszawie i uzyskał dyplom w dniu 5.10.1927 r. Znał w mowie i piśmie poza językiem polskim również francuski i rosyjski, a w mowie- angielski i niemiecki (słabo). Odbywał aplikację sądową w Sądzie w Grodnie, 28 maja 1930 r. mianowany na asesora sądowego w Słonimiu, 26 października 1932 r. mianowany na Sędziego Okręgowego Śledczego w Kosowie Poleskim, 2.10.1933 r. przeniesiony do Sądu Okręgowego w Pińsku, a następnie 16.11.1933 r. ponownie przeniesiony do Kosowa Poleskiego. W dniu 7 maja 1938 r. odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Ożenił się z Heleną Wyganowską c. Konstantego i Marii z Jelskich. Ślub Witolda Kiersnowskiego i Heleny Wyganowskiej odbył się 20 września 1932 r. w kościele parafialnym w Wysocku, powiat Słonim, województwo nowogródzkie.

    Matka Heleny Wyganowskiej to Maria Wyganowska z Jelskich była właścicielką folwarku Gajpole. Była córką Adama Jelskiego i Marii Wołowicz. Adam i Maria mieli czworo dzieci: Marię, która poślubiła Konstantego Wyganowskiego, córkę Leontynę (Lila), która poślubiła kuzyna Piotra Gnoińskiego, Zofię, która wyszła za mąż za oficera Dębskiego córkę  Helenę, która wyszła za mąż za Daszewskiego, a także syna Kazimierza Jelskiego, późniejszego właściciela Żyrowic. Kazimierz odziedziczył po ojcu Adamie Jelskim główny majątek ziemski Białogórna  (pow. Baranowicze, woj. Nowogródek). Sprzedał ten majątek, a pieniądze zainwestował w rozwój majątku Żyrowice -majątek swojej żony. Miał jedną córkę Jolantę, która była matką chrzestną Aleksandra Kiersnowskiego s. Witolda. Jolanta miała wówczas ok. 8-10 lat.

   Witold Kiersnowski wraz z żoną Heleną zamieszkali w Kossowie Poleskim. Mieli 8 dzieci: Konstantego Adama Emila, Aleksandra Marię Karola, Jerzego Stanisława Juliusza, Helenę Emilię Julię, Witolda, Romana Krzysztofa Ksawerego, Annę Marię i Tadeusza.

    Od 1932 roku pracował jako sędzia w Kossowie Poleskim. Jego żona przed ślubem pracowała jako nauczycielka.

    9 maja 1933 roku urodził się ich pierworodny syn Konstanty Adam Emil. 29 maja 1934 roku urodził się syn Aleksander Maria Karol, 22 września 1935 r syn Jerzy Stanisław Juliusz, 10 kwietnia 1937 córka Helena Emilia Julia, 21 czerwca 1941 r syn Roman Krzysztof Ksawery. Rodzicami chrzestnymi Aleksandra była 8-10 letnia Jolanta Jelska c. Kazimierza oraz Henryk Jelski, który ukończył Akademię Handlową w Hadze, właściciel majątku w ... . Henryk po wojnie był prezesem PZGSU lub WSS w Gdańsku.

   Z początkiem II Wojny Światowej  Witold z Armią Kleberga, jako podporucznik rezerwy trafił do oficerskiego obozu jenieckiego w Radomiu, skąd uciekł do Lublina, do wuja Piotra Gnoińskiego. W maju 1940 roku jego żona Helena została ostrzeżona przez zaprzyjaźnionego kuratora oświaty Radkiewicza o planowanym zamiarze aresztowania Rodziny i wywózce w głąb Rosji. Uciekła z Rodziną do Brześcia. Zamieszkali u kolejarza. Dzieci nocą zbierały węgiel z torów.

    Po roku, kiedy dowiedziała się, że mężowi udało się uciec z więzienia, opuściła Brześć i przyjechała z dziećmi do Lublina. Siedemdziesięciokilkuletni ojciec Karol nie chciał przyjechać do Polski. Pozostał w Baranowiczach i tam prawdopodobnie zmarł i być może w Baranowiczach jest pochowany.

    Zamieszkali w Lublinie u Rodziny, wraz ze swoją matką Marią Wyganowską (z d. Jelska -córka Adama Jelskiego) u siostry Leontyny (Lila) Gnoińskiej z Jelskich. Matka Maria znała bardzo dobrze język niemiecki, pracowała w Polskim Czerwonym Krzyżu.

    8 sierpnia 1944 roku urodziła się córka Anna Maria, 22 października 1947 r Witold, a w sierpniu 1949 Tadeusz. Po wojnie nie można było nazywać dzieci trojgiem imion.

    Witold początkowo mieszkał w Radomiu, dostał ofertę pracy w Opatowie. Pracował jako adwokat. W 1964 roku zamieszkał w Staszowie.

  Rodzina Kiersnowskich. Siedzą Witold z żoną Heleną i teściową Marią Jelską-Wyganowską.     

   

    Witold Kiersnowski zmarł 30.04.1965 roku i został pochowany w Staszowie. Żona Helena zmarła u córki Heleny w Poznaniu. Pochowana jest na Cmentarzu Komunalnym  Miłostowo w Poznaniu (pole 41, kwatera 3, rząd 14, nr 2).
    Majątek Kiersnowskich pozostał na Białorusi.Dokumenty z 1933 roku o ustaleniu listy kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli na rzecz wojska w roku 1933. Witold i Helena Kiersnowscy w 1933 roku mieszkali w Słonimie ul. Kościuszki 5. źródło Nowogródzki Dziennik Wojewódzki - Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

     


Miejscowość

Patrz

Powiat

Województwo

Strona Księgi Adresowej

Dukrowo - Leontyna Gnoińska, Białogórna - Kazimierz Jelski

Mołczadź 

Baranowicze 

Nowogródek 

Otwórz na stronie 1036

Michałowo - Kiersnowski Karol i Witold

Stołowicze 

Baranowicze 

Nowogródek 

Otwórz na stronie 1051

***

Dokumenty staropolskie z Archiwum prof. Stanisława Poniatowskiego - Knychalska Agnieszka

(wybrane materiały dot. Rodziny Kiersnowskich)

W zbiorach Biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu znajdują się ciekawe dokumenty staropolskie wchodzące w skład Archiwum prof. Stanisława Poniatowskiego (1884-1945), znanego antropologa i etnologa. W skład dokumentów staropolskich z Archiwum prof. Stanisława Poniatowskiego wchodzi przede wszystkim ciekawa kolekcja akt majątkowych, aktów notarialnych, poświadczeń i innych dokumentów o charakterze prawnym. W przeważającej części są to wypisy w ksiąg grodzkich, ziemskich, trybunalskich i innych, potwierdzone podpisami świadków, sporządzających je urzędników i opatrzone urzędowymi pieczęciami.

Szczególnie wartościowe są materiały dotyczące dóbr Mołowidy w powiecie słonimskim, w tym inwentarze i sumariusze od XVII do poł. XIX wieku, dokumenty dotyczące dóbr Lachowicze w powiecie pińskim oraz innych miejscowości na Rusi Litewskiej jak Kołbowo, Krzywobłoty, Ostrów, Raczkiewicze, Aleksandrów, Boćki, Dworce, Kusin, Łopienica Mała, Roś, Wiszowa, Wołkowysk i wiele innych. Obecnie miejscowości te znajdują się na terytorium Polski, Litwy i Białorusi. Mogą stanowić cenne źródło dla poznania powiązań rodzinnych i majątkowych przede wszystkim rodzin Kiersnowskich, Bęklewskich i Wojniłłowiczów i Bakanowskich, ale także rodzin z nimi spokrewnionych lub sąsiedzkich.

  384/1 1798 –1845. Papiery osobiste rodziny Kiersnowskich. S.60.
382/1 1651 –1863. Inwentarze, sumariusze i inne dotyczące dóbr Mołowidy w powiecie słonimskim S. 138.
384/2 1652 –1839. Papiery Kiersnowskich dotyczące dóbr Mołowidy w pow. słonimskim. S. 160.

Zał. 2 fotografie:
1.Dwór w Ihnatyczach 1893 s. 81-82; na s.79 notatka Aleksandra Jelskiego dot. historii stosunków własnościowych majątku Ihnatycze.
2. Dwór w Dudziczach, ganek ogrodowy 1893 s. 87-88; na fotografii: Michał Jelski (brat Aleksandra), skrzypek, jego żona Maria z Baranowskich i córka Zofia.

Na s. 85 notatka Aleksandra Jelskiego o historii Dudzicz; na s. 87 notatka ręka S. Poniatowskiego o Józefie Poniatowskim i kampanii moskiewskiej 1812 roku.

384/1 Pol., ros. 1798 –1845. 36 x 22,5 cm i mniej. S. 60.
Papiery osobiste rodziny Kiersnowskich
1. Kiersnowski Michał
a) Nominacja na namiestnikostwo chorągwi husarskiej WKL 1790. Kredens od Jana Wołodkowicza, podkomorzego nadwornego WKL, rotmistrza kawalerii [kopia 1798] s. 1-4.
b) Plenipotencja Michała Kiersnowskiego dla Józefa Kiersnowskiego 1820 s. 5-10; podpis.; Michał Edward Kiersnowski; Antoni Lisowski; Nikodem Kiersnowski; Wincenty Korczyc [?]; Józef Płoński. Zał. regestr wydanych pieniędzy s. 11-12.
2. Józef Kiersnowski
a) Rejestr ruchomości po zeszłym Józefie Kiersnowskim a inwentarzem opiekuńczym objęty i po oddzieleniu dla Michała Kiersnowskiego do sukcesorów tegoż Józefa należących roku 1820 Junii dnia 25 sporządzony s. 15-26.
b) Pozew przed sąd ziemski słonimski Stefana Olędzkiego przeciw Joachimowi Nielubowiczowi adwokatowi i plenipotentowi nieletnich spadkobierców Józefa Kiersnowskiego 1825 s. 27-30; podpis. Grzegorz Czepiechowski.
3. Różni:
a) Rozliczenie kredytowe Michała Bernowicza, Franciszka Abramowicza, Franciszka Kozakiewicza, Wincentego Bułhaka i Franciszka Hrychiewicza z Markiem i Teresą z Kamińskich Kiersnowskimi 1803 s. 31-42; podpis. m.in. Michał Kumit[ui]rz, sędzia; Ignacy Pęcławski; Symen Jabłoński.
b) Pozew Kiersnowskich przeciwko kredytobiorcom 1825 s. 43-46.
c) Rejestr papierów w sprawie exdywizorskiej od opiekunów JP Kiersnowskich 1826 s. 47-48; podpis.; Adam Nielubowicz; Józefat Lipski, prezydent sądu.
e) Zaświadczenie dla NN od Adama Kiersnowskiego1845 s. 49-52.
4. Korespondencja:
Józefat Lipski do NN 1827 s. 53-56. – Kiersnowscy do NN b.d. s. 57-60.

382/1 Pol. białoruski. 1651 –1863. 36 x 22,5 i mniej. S. 138.
Inwentarze, sumariusze i inne dotyczące dóbr Mołowidy w powiecie słonimskim

5. Rejestr pretensji Jerzego Bęklewskiego do Kiersnowskich i włościan mołowidzkich 1804 s. 45-48; podpis. Michał Kuniewicz; Symen Jabłoński.
6. Rewizyjna skazka (wykaz ludności sporządzony po rewizji) powinności wsi Mołowid i Skorynek dla Jana Kiersnowskiego po nabyciu spadku 1811 s. 49-58; podpis. Józefat Stabrowski.
11. Skazka mołowidzka 1863 s. 107-126; podpis. Julian Piotrowicz, superior klasztoru bazylianów bytowskich. Zał. odpowiedź bazylianów na pretensje sukcesorów Kiersnowskich 1863 s. 127-138; podpis. Cyryl Grekowicz, starszy zakony bazylianów klasztoru bytowskiego.

384/2 Pol., białoruski, ros. 1652 –1839. 34 x 22,5 cm i mniej. S. 160.
Papiery Kiersnowskich dotyczące dóbr Mołowidy w pow. słonimskim
1. List Zygmunta Przecławskiego do Bazylego Bakanowskiego o wydanie skradzionej krowy w Mołowidach 1652 s. 1-4.
2. Pozew sądowy na sąd nowogrodzki Bazylego Bakanowskiego przeciw Zygmuntowi Przecławskiemu 1653 s. 5-8; podpis. Kazimierz Przeździecki, woźny nowogrodzki, Jan i Paweł Orłowscy.
3. Skarga na rokach nowogrodzkich Bazylego Bakanowskiego, podstolego smoleńskiego na Zygmunta Przecławskiego, podstarościego słonimskiego o wyrąb lasu w puszczy mołowidzkiej1654 s. 9-10.
4. Dekret ziemi nowogrodzkiej w sprawie Bazylego Bakanowskiego z Zygmuntem Przecławskim o dissydiencje[?] puszczy mołowidzkiej 1654 s. 11-18.
5. Proces Bazylego Bakanowskiego z Zygmuntem Przesławskim o napaść w karczmie mołowidzkiej przez włościan z Ostrowa 1654 s. 19-22.
6. Przyznanie prawa sprzedażnego dóbr Mołowidy od Bęklewskich Jundziłłowi 1796 s. 23-30; podpis. Franciszek Kobyliński, rejent; Joachim Czeczott, mostowniczy słonimski; Wincenty Strawiński, sędzia ziemski słonimski; Adam Jeśman; Michał Mikulski; Jan Kanty Remberowicz, rejent.
7. Wyciąg w protokołu egzekucyjnego z powództwa Jerzego Bęklewskigo przeciwko Markowi i Józefowi Kiersnowskim i bazylianom bytowskim 1804 s. 31-50; podpis. Marcin Tur, ujezdny słonimski; Adam Edward Ratyński, sędzia słonimski, chorąży WKL. Na s. 49 zapis Ignacego Nielubowskiego, regenta słonimskiego o oświadczeniu Teodora Szadolińskiego 1829.
8. Wypłata odszkodowania za wyrąb lasu w Mołowidach wystawiona przez Jana Kiersnowskiego, stolnika słonimskiego 1813 s. 51-58; na s. 52-53 potwierdzenie urzędowe transakcji, podpis. Feliks Górski, regent.
9. Asekuracja Michała Kiersnowskiego dla brata Józefa ponownego działu majątku Mołowidy po przejęciu schedy po bracie Walerym 1816 s. 59-62; podpis. Michał Kiersnowski; Tadeusz Czeczott, sędzia grodzki piński; Walerian Kiersnowski.
10. Kopia oświadczenia Jerzego Protasewicza, asesora sądu ziemskiego słonimskiego w sprawie Karoliny Siemakowej przeciw Michałowi i Józefowi Kiersnowskim o wypłatę zabezpieczonych na Mołowidach sum 1819 s. 63-66. Zał. fragment brulionu s. 67-68.
11. Wyciąg z Sądu Głównego 2 Departamentu Guberni Litewsko-Grodzieńskiej wyroku w sprawie Jerzego Bęklewskiego przeciwko Janowi Kiersnowskiemu, staroście witebskiemu i Teresie Kiersnowskiej o odstąpienie części majętności Mołowid lub spłatę zaległej pożyczki 1822 s. 69-72.
12. Pozew Stefana Olędzkiego, starosty ruwelskiego [?] przeciwko Michałowi, Józefowi, Edwardowi i Ludwikowi Kiersnowskim o zabezpieczenie sum pożyczonych na majątku Mołowidy 1823 s. 73-80; podpis. Onufry Brzozowski, pisarz ziemski wołkowyski.
13. Asekuracja Aleksandra Olędzkiego z pokwitowaniem części sum z Mołowid 1824 s. 81 -84; podpis. Antoni Świeżyński, prezydent sądu słonimskiego. Zał. kwit Świeżyńskiego za pańszczyznę tradycyjną z części Mołowid zajętych przez [Aleksandra] Olędzkiego w majątku Kiersnowskich 1824 s. 85-86.
14. Pozew do sądu ziemskiego grodzieńskiego Antoniego Grodeckiego przeciw Jerzemu i Adamowi Bęklewskim o wypłatę długu z majątku Mołowidy 1824 s. 87-90; podpis.; Andrzej Justyński, woźny; Ignacy Nielubowicz, regent słonimski.
15. Kwit Aleksandra Olędzkiego z wypłaty procentów Zofii Rautowej z majątku Mołowidy, matki Józefa Kiersnowskiego 1825 s. 91-94.
16. Plenipotencja Stefana Olędzkiego dla Aleksandra Olędzkiego, podkomorzego wołkowyskiego do pobierania opłat z Mołowid na poczet zasądzonych sum 1825 s. 95-98; podpis. Stanisław Chodorowicz, regent powiatowy.
17. Wyciąg z dekretu sądu podkomorskiego Sądu Głównego Litewskiego Wileńskiego II Departamentu w sprawie zabezpieczenia sum Bogumiły z Brunnowów Syruciowej na majątku Kiersnowskiego Józefa 1827 s. 99-102; podpis.; Józefat Lipski, rezydent; Paweł Weryka, regent; Teodor Jusznicewicz; Bogumiła Syruciowa; Antoni Syruć; Jan Kiersnowski; Michał Edward Kiersnowski; Julian Michał Kiersnowski. Zał. pozew sądowy dla Nikodema Kiersnowskiego, opiekuna prawnego małoletnich spadkobierców Józefa Kiersnowskiego 1827 s. 103-106; podpis Jakub Krawuwicz, woźny sądowy słonimski.
18. Pozew do sądu grodzkiego słonimskiego Władysława Jundziłła przeciwko spadkobiercom Józefa Kiersnowskigo o rozgraniczenie dóbr Johalin i Mołowidy 1827 s. 107-110; podpis. Wincenty Gumowski. Zał. projekt do rozwiązania sporu o Mołowidy Kiersnowskich z Bęklewskimi i Jundziłłami b.d. s. 111-114.
19. Dekret sądu granicznego słonimskiego pierwszej instancji między Lisowskim W. a Janem Kiersnowskim o zwrot lasu w majątku Mołowidy i używanie drogi w majątku mołowidzkim 1827 s. 115-118; podpis. Apolinary Marcinkiewicz, sekretarz sądu.
20. Pismo do sądu taxatorskiego exdywizorskiego na rozdział majątku Mołowid WW. Michała i zeszłego Józefa Kiersnowskich ustanowionych 1829 s.119-122; podpis. m. in. Jerzy Bęklewski, sędzia graniczny słonimski; Teodor Szadokierski, Karolina Szadokierska; Wincenty Radkiewicz, regent graniczny słonimski; Józef Roynowski; Lipski, prezydent sądu exdywizorskiego. Zał. Krutka(!) odpowiedź ze strony Szadokierskich na zarzut przez WW. Kiersnowskich na zburzenie czystego i sprawiedliwego interesu w sądzie exdewizorskim mołowidzkim toczącego się pomyślnie 1827 s. 123-126; podpis. Teodor Szadokierski, podporucznik, Karolina Szadokierska.
21. Plenipotencja Stefana Olędzkiego o odbiór sum zapisanych na majątku Kiersnowskich Mołowidy 1829 s. 127-130; podpis. Stefan Olędzki, Stanisław Aleksander Olędzki; Tomasz Kiełpsz; Kalikst Rymgayłło, rejent grodzki szawelski.
22. Pokwitowanie zwróconego długu Aleksandrowi Kiersnowskimu zabezpieczonego na karczmie we wsi Skorynki przez spadkobierców Mikolaja Grodeckiego: Antoniego, Witolda, Melanię i Malwinę Grodeckich 1833 s. 131-134.
23. Pozew opiekunów małoletnich Grodeckich: Kazimierza Augustowskiego i Mikołaja Grodeckiego przeciwko spadkobiercom Jerzego Bęklewskiego: Rufinowi i Franciszkowi Petrykowskim; Karolinie z Petrykowskich Szadokierskiej i Janowi Szadokierskiemu, właścicielom Mołowid, o zwrot sum kredytowych 1833 s. 135-138; podpis.; Aleksander Protowicz; Karol Troskolawski.
24. Kontrakt dzierżawny między Aleksandrem ks. Giedroyciem a Aleksandrem Kiersnowskim część wsi Mołowidy, spadku Giedroyciów 1835 s. 139-142; podpis.; Ignacy ks. Giedroyć, Gedeon Bajniewicz.
25. Ugoda Wikentisja i Anny Stabrowskich z Aleksandrem Kiersnowskim w sprawie spłacenia sum zabezpieczonych na Mołowidach 1837 s. 143-146.
26. Pozew Wikentsija i Anny Stabrowskich przeciw Edwardowi i Aleksandrowi Kiersnowskim 1839 s.147-158.
383 Pol., białoruski, ros. 1647-1869. 36 x 22,5 cm i mniej s. 318.
Zbiór materiałów różnych gospodarczych dotyczących miejscowości na Rusi Litewskiej
1. Aleksandrów, wieś, pow. słonimski.
a) Prawo arendy (dzierżawy) na folwark Aleksandrów w powiecie słonimskim od Michała i Józefa Kiersnowskich dla Jana, pułkownika wojsk ros. i Karoliny Abbtów 1818 s. 1 –4.
9. Kolczyce (Kulczyce), wieś, pow. nowogródzki.
a) Inwentarz wsi Kolczyce i Komorowicze 1711 s.145-148.
b) Inwentarz wsi Kulczyce Franciszka Kiersnowskiego, podczaszego nowogródzkiego sporządzony dla starosty Hryniewiczyckiego1717 s. 149-152.
 

Indeksy do dokumentów staropolskich z Archiwum prof. Stanisława Poniatowskiego
Indeks osobowy
Giedroyć Aleksander 384/2 24
Giedroyć Ignacy 384/2 24
Jelska Maria z Baranowskich 385/1 zał. 2
Jelska Zofia 385/1 zał. 2
Jelski 3 9Michał 385/1 zał.2
Jelski Aleksander 385/1 zał.
Jelski Michał 385/1 zał. 2
Kiersnowscy 386 2d
Kiersnowska Teresa 382/2 6 80/2 343c-d; 384/1 3a; 384/2 11
Kiersnowski Adam 382/1 10; 382/2; 384/1 3384/1 3d; 384/2 8, 22-26
Kiersnowski Edward 384/2 12, 384/2 26
Kiersnowski Franciszek 383 9b
Kiersnowski Jan 382/1 6; 384/2 8, 11,17, 19
Kiersnowski Józef 383 1a; 384/2; 384/2
Kiersnowski Julian Michał 384/2 17
Kiersnowski Ludwik 384/2 12
Kiersnowski Marek 382/2 6a-b, d; 384/1 3a; 384/2 7
Kiersnowski Michał 383 1a; 384/1 1; 2a; 384/2 9-10, 12,20
Kiersnowski Michał Edward 384/1 1b; 384/2 17
Kiersnowski Nikodem 384/1 1b;384/2 17
Kiersnowski Walerian 384/2 9
Kiersnowski Walery 384/2 9
 


Top

Strona utworzona 2005-11-26

Ostatnia aktualizacja: 15-02-03

 

Powrót